.
SüS TaŞLaRı
Doğal Kıymetli TaŞLaR

İkizlenme


İkizlilik; bir çok kristalde görülen ikizlilik kısmen kristal yapısı, kısmen büyüme şartları etkisi bazen de plastik deformasyonlar sonucu oluşur. Aynı cins iki veya daha fazla kristalin belirli kurarlarla çeşitli yönlerde yanyana gelmesi veya birbiri içine girmesine ikizlilik denir. İkizi oluşturan iki kristalin simetri düzlemine ikiz düzlemi ve bu düzleme dik doğruya da ikiz ekseni denilir. Kristaller ikiz düzlemine göre ya aynadaki yansımaları gibidir veya 900 , 1800 dönüktür. İki kristalin yanyana gelerek oluşturduğu ikize değme ikizi denir. İki kristalin birbiri içine girerek oluşturdukları ikize ise girik ikiz denilir. Kalsit, jips, florit, ortoz, albit ve ojit ikizleri ile tanınan minerallerdir. 
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız: