.
SüS TaŞLaRı
Doğal Kıymetli TaŞLaR

OrtoklazKimyasal Bileşimi, KAlSi3O8

Kristal Sistemi, Monoklinik 

Kristal Biçimi : Alıntı Kaynağı: www.guncelkaynak.com - Konu rtoklaz ve mikroklin kristalleri bazen prizmatik, kare şekillidir. Çoğunlukla masif ve taneseldirler.

kizlenme, Çok yaygın, basit, Karlsbad, Baveno, Manebach ikizlerine rastlanır.

Sertlik, 6 - 6.5
Özgül Ağırlık, 2.55 - 2.63
Dilinim, {001} ve {010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık,  Ortoklas, beyaz-açık pembe, bazen kırmızı; yarışeffaf;
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Ortoklas, renkleri, dilinimleri, sertlikleri; ile diğer minerallerden ayrılırlar.


Bulunuşu, Ortoklas, magmatik ve metamorfik kayaların yaygın olarak içerdiği potasyum feldspat mineralidir. Ayrıca sedimanter kayalar içinde detritik taneler halinde de rastlanabilir.
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız: