.
SüS TaŞLaRı
Doğal Kıymetli TaŞLaR

AKiK - Agat

 

Agat Taşı Oluşumu

Agat oluşumunda en etkin düşünce düşük P-T koşulları altında, hidrotermal sirkülasyonun varlığındaki silis sistemidir. Agat minerali, kripto-kristalin silis dokusu ile simgelenen ve başlıca kalsedon içeren bantlardan ibaret bir yapıya sahip kalsedon türüdür. Silisin pekleşmesindeki sıra göz önüne alındığında (silis jeli, opal-CT, kalsedon, kuvars), agatın yeri opal ve kuvarsı da içerisinde barındıran, amorf ve kristalin arası (kripto-kristalin) bölgedir ( Hatipoğlu,1998).

 

Eskişehir-Dereyalak Köyü K-KB dolaylarında yataklanmış olan dendritli (Yosunlu) agat ve opaller, volkanojenik çakıltaşı olarak tanımlanan birimler içinde düzensiz ve dağınık olarak yataklanmıştır. Yapılan jeolojik, mineralojik, petrografik çalışmalarda; dendritli agatların oluşum mekanizması ile ilgili sonuçlara varılmıştır. Yapılan çalışmalara göre bahsi geçen agatların, manyezitleşmiş sepiyolitlerin silisle ornatılması ile oluştuğu düşünülmektedir. Bölgedeki agat ve opallerde ayrıca MnO’li dendritleri mevcuttur. Bu dendritler agatların, halk arasında “yosunlu agat” olarak adlandırılmasına da neden olmuştur.

Araştırmacının çalışmalarına göre Ankara Çubuk agatları şekilsiz küçük yumrular olarak gözenek boşluklarını ya da çatlak boşluklarını doldurmuş katmansı kütleler halinde ve dış kabuksuz olarak bulunmaktadır. Bu agatlarda gözlenen yaygın renk mavi, sarı yada kahverengimsi kırmızıdır. Bir çok örnek eş merkezli konsantrik, bir kısmı da yatay paralel tabakalı bantlanmalar içerir. Çoğunluğu ışınsal, çubuksu ya da yosunumsu-dentritli kapanımlara sahiptir. Bu nedenle Ankara-Çubuk agatları özel olarak “Çubuklu Agat” terimiyle adlandırılmıştır.

 

Aynı araçtırmacının çalışmalarına göre, Ankara Çubuk agatları, andezit ve riyolit içersindeki çatlak ve gözeneklerde hidrotermal alterasyonu izleyen evrede, hidrotermal silisli çözeltilerdeki kolloidal silisin, 100-200oC sıcaklıkta, yüzey koşullarına yakın basınçta ve 9′un altındaki pH (alkalin) ortamda çökelimiyle oluşmuşlardır. Konsantrik bant yapıları SiO2 çözeltisinin SiO2 jeline dönüşümünden oluşmasına karşın, yatay-paralel bant yapıları iri boyutlu SiO2 kolloidlerinin yer çekiminden dolayı yatay çökelimiyle meydana gelmişlerdir.
• İsmini Sicilya'da bulunan Achates Nehri'nden almıştır. En çok bulunan taşlardan birisi olmasına rağmen, renklerindeki ve halkalarının dağılımındaki çeşitliliğin sınırsızlığı nedeniyle herzaman en gözde taşlardan biri olmuştur.


AKİK TAŞI
GELENEĞİNİN KÖKENİ

Murat Hatipoğlu, aynı grupta yer alan bilinen adıyla akik olan agat taşının, serinletici özelliği nedeniyle özellikle çöllerde yaşayanlar tarafından kullanıldığına işaret ederek, "Örneğin Peygamber Efendimiz'in de akik taşından bir yüzüğü vardı. Çöl bölgesinde insanlar susuzluk çektiğinde bu taşı ağızlarına alırdı. Tükürük bezlerini uyaran akik, susuzluk hissini geçici olarak giderir. Akik taşından yüzük takma geleneğinin arkasında bu ihtiyaç yatmaktadır"

Akik Taşı Hakkındaki Hadisler

İmam Caferi Sadık (as) şöyle buyurdu: Akik yüzük takmak berekettir, akik yüzük takan kişinin akıbeti güzel ve hayırlı olur. Akik yüzük takmak fakirliği, miskinliği ve nifakı yok eder.

İmam Caferi Sadık (as) şöyle buyurdu: Akik yolculukta insanın emniyetini sağlar, akik takan perişanlık görmez ve işlerinin akıbeti hayra ulaşır.

Hz. Resulullah (saa) İmam Ali’ye (as) hitaben şöyle buyurdu: Parmağına kızıl akik tak! Çünkü bu akik Allahu Teala’nın birliğine, benim nubuvvetime, senin ve evlatlarının velayetine ve imametine, senin dostlarının cennette ve şialarının Firdevs cennetinde oluşuna şehadet etmiştir.

Hz. Resulullah (saa) şöyle buyurdu: Her kim akik yüzüğü taksa ihtiyaçlarını temin etmiştir.

Rebieturravi şöyle rivayet eder: Akik yüzük takmak berekettir, akik yüzük takan kişinin akıbeti güzel ve hayırlı olur.

İmam Rıza (as) şöyle buyurdu: Akik yüzük takmak fakirliği, miskinliği ve nifakı yok eder.

**Hz. Ali (as) bir gün Fırat Kenarında boğulmuş birini gördü. O meyyitin yanına gidip baktığında serçe parmağında Yemen taşından (akik) yüzük gördü. Hayret ederek yanındakilere bu meyyitin ölümüne ne neden oldu diye sordu. Ve buyurdu ki; zira Yemen akiği taşıyan kimse suda boğulmaz. Allah’ın izni ile o meyyitin barmağındaki taş dile geldi ve dediki: “Ey Ali! Dediğin doğrudur ancak ben Yemen akiği değilim ben Hint akiğiyim…”

***

Akik Taşının Faydaları

Bedenin gerginlik olan kısımlarına sıcaklık hissi verir ve gerginliği azaltır.

Ağrıları gidermek için kullanılabilir.

Cilt hastalıklarına karşı etkilidir.

Damarları kuvvetlendirir.

Hamilelikte hem anne hem de bebeğin sağlığı için faydalıdır ve bu süreç içerisinde kullanılması özellikle önerilir.

Kemik ve diş yapısının korunmasında faydalıdır.

Mavi renkli olan diğer taşlar gibi, mavi tonlarında olan akikler de akiğin diğer türlerinden farklı olarak boğaz çakrasında etkilidir ve boğaz ile ilgili sorunlarda kullanılabilir.

Canlılık veren enerjisiyle, kendinizi sıkıntılı ve kötü hissettiğiniz anlarda olayların iyi yönünü de görmenizi sağlar.

İnsanların olumsuzluklarından kolayca etkileniyorsaniz akik size iyi gelecektir.

Dünyevi başarıyı simgeleyen akik, negatif enerjiye karşı koruma sağlar ve tükenmiş olan cesareti canlandırır.

İş adamlarının bu taşı, özellikle belin altında (cepte veya yüzük olarak olabilir) taşımaları faydalı olacaktır.

Özellikle yüzük olarak kullanıldığında, kişinin kendisine güvenini artırır.

Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.

Ceplerinde bu taşı taşıyan çocukları olumsuz duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar.

Kırmızımsı turuncu renkteki akikler fiziksel canlılığı artırarak tembelliği giderir. Yaşanılan ana yoğunlaşma isteğini güçlendirir.

Mavi dantelli akik taşı; sosyal ortamlarda gereksinim duyulan serinkanlılık ve özgüven duygularını güçlendirir.

Konuya yoğunlaşmaya ve konuşmaya yardımcı olur.

Sinir bozukluklarını yatıştırır ve topluluk önünde yapılacak konuşmalarda duyulan heyecanı giderir.

Mavi renkli olan akikler nazara karşı etkilidir.

Ayrıca; sadece rengiyle bile kişinin içini ferahlatan mavi akik, konuşma güçlüğü çekenler için faydalıdır.

Yosun akik, insanın içini koşulsuz sevgi ile doldurur ve kişinin ruhsal gelişimine faydalı olur.

***

Bir ek bilgi daha: Akiğin bir kalsedon türü olduğunu ve turuncu-kırmızı-kahverengi tonlarında olduğunu söyledik. Bu durumda mavi akik denilen taş nedir diye düşünebilirsiniz. Burada renk önemli; sadece belirtilen renklerde olursa taşa akik denir. Mavi akik olarak bilinen tür aslında ya mavi kalsedondur ya da genelde soluk renkli kalsedonun kimyasal işlemler sonucunda renklendirilmiş halidir. Normalde mavi akik adında bir taş yoktur. Mavi akikler her ne kadar doğal taş olsalar da renklendirme işlemi nedeniyle görünümü doğal halinde değildir. Eğer etkileri nedeniyle mavi renkli akik kullanmanız önerilmişse tercih etmeniz gereken taş Mavi Dantelli Akik taşı olmalıdır.

Kaynak: beytuzzehra.com

Akik,kalsedon kuvar

Mavi renkli olan akikler nazara karşı etkilidir. Ayrıca; sadece rengiyle bile kişinin içini ferahlatan mavi akik, konuşma güçlüğü çekenler için faydalıdır.

Yosun akik, insanın içini koşulsuz sevgi ile doldurur ve kişinin ruhsal gelişimine yardımcı olur,

Canlılık veren enerjisiyle, kendinizi sıkıntılı ve kötü hissetiğiniz anlarda olayların iyi yönünü de görmenizi sağlar. İnsanların olumsuzluklarından kolayca etkileniyorsanız akik size iyi gelecektir. Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir. Ceplerinde bu taşı taşıyan çocukları olumsuz duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar.

Dünyevi başarıyı simgeleyen akik, negatif enerjiye karşı koruma sağlar ve tükenmiş olan cesareti canlandırır. İşadamlarının bu taşı, özellikle belin altında (cepte veya yüzük olarak olabilir) taşımları faydalı olacaktır. Özellikle yüzük olarak kullanıldığında, kişinin kendisine güvenini artırır.

Kırmızımsı turuncu renkteki akikler (Carnelian) fiziksel canlılığı artırarak tembelliği giderir. Yaşanılan ana yoğunlaşma isteyini güçlendirir.

Mavi dantelli akik taşı; sosyal ortamlarda gereksinim duyulan serin kanlılık ve özgüven duygularını güçlendirir. Konuya yoğunlaşmaya ve konuşmaya yardımcı olur. Sinir bozukluklarını yatıştırır ve topluluk önünde yapılacak konuşmalarda duyulan heycanı giderir


Cinsel gücün artması için
• Güçlü ve erkeksi bir enerjiye sahip olan akik, cinsel organlar ve cinsel güç için faydalıdır

Ağrılara karşı
• Bedenin gerginlik olan kısımlarına sıcaklık hissi verir ve gerginliği azaltır. Ağrıları gidermek için kullanılabilir


Olumsuzluklardan daha az etkilenmek için
• Canlılık veren enerjisiyle, kendinizi sıkıntılı ve kötü hissettiğiniz anlarda olayların iyi yönünü de görmenizi sağlar. İnsanların olumsuzluklarından kolayca etkileniyorsaniz akik size iyi gelecektir

Daha pozitif düşünmek için
• Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir. Ceplerinde bu taşı taşıyan çocukları olumsuz duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar.

Başarı için
• Dünyevi başarıyı simgeleyen akik, negatif enerjiye karşı koruma sağlar ve tükenmiş olan cesareti canlandırır. İşadamlarının bu taşı, özellikle belin altında (cepte veya yüzük olarak olabilir) taşımaları faydalı olacaktır. Özellikle yüzük olarak kullanıldığında, kişinin kendisine güvenini artırır.


Tembelliğe karşı
• Kırmızımsı turuncu renkteki akikler fiziksel canlılığı artırarak tembelliği giderir. Yaşanılan ana yoğunlaşma isteğini güçlendirir


Nazara karşı
• Mavi renkli olan akikler nazara karşı etkilidir. Ayrıca; sadece rengiyle bile kişinin içini ferahlatan mavi akik, konuşma güçlüğü çekenler için faydalıdır. .

Kendine güvenin artması için
• Mavi dantelli akik taşı; sosyal ortamlarda gereksinim duyulan serinkanlılık ve özgüven duygularını güçlendirir. Konuya yoğunlaşmaya ve konuşmaya yardımcı olur. Sinir bozukluklarını yatıştırır ve topluluk önünde yapılacak konuşmalarda duyulan heyecanı giderir.


Ruhsal gelişim için
• Yosun akik, insanın içini koşulsuz sevgi ile doldurur ve kişinin ruhsal gelişimine yardımcı olur.Kemiklerin sağlığı için
• Kemik ve diş yapısının korunmasında faydalıdır.

Cilt hastalıklarına karşı
• Cilt hastalıklarına karşı etkilidir. Damarları kuvvetlendirir


Hamilelikte anne ve bebeğin sağlığı için
• Hamilelikte hem anne hem de bebeğin sağlığı için faydalıdır ve bu süreç içerisinde kullanılması özellikle

Boğaz ile ilgili sorunlar için
• Mavi renkli olan diğer taşlar gibi, mavi tonlarında olan akikler de akiğin diğer türlerinden farklı olarak boğaz çakrasında etkilidir ve boğaz ile ilgili sorunlarda kullanılabilir.
önerilir

.


Diş sağlığı için
• Kemik ve diş yapısının korunmasında faydalıdır.Kemik ve diş yapısı için lapis ve havlitte önerilir. 

 

                            
Akik
Kemiklerin sağlığı için
Kemik ve diş yapısının korunmasında faydalıdır.

 

 
Havlit
Kemiklerin sağlığı için
Dişler ve kemikler üzerinde olumlu etkileri vardır.
Lapis
Kemiklerin sağlığı için
Kemikleri kuvvetlendirir.sının bir türü olan yarı saydam mineral. Ana bileşeni SiO2dir. içerdiği diğer bileşenlere ve oluşum koşullarına bağlı olarak çok farklı renk ve dokularda olabilir.Mohs ölçeğine göre sertlik derecesi 7'dir.

Tarih boyunca;yüzük taşı,mühür,düğme,süs eşyaları vb.yapımında yaygın olarak kullanılmıştır.En bilinen ve bulunan rengi ateş kırmızısıdır.Doğada daha az bulunmakla birlikte siyah,beyaz,mavi,yeşil,sarı,turuncu ve kahverengi olanlarıda vardır. Diğer minerallerden etkilenerek yosunlu bir görünüm aldığında agat (yosunlu akik) adını alır. Bu lekeler çizgi, dalga ve hare halini de alabilir. Siyah ve beyaz renk aldığında Oniks adını alır.

Bedenin gerginlik olan kısımlarına sıcak hissi verir ve gerginliği azaltır. Ağrıları gidermek için kullanılabilir. Cilt hastalıklarına karşı etkilidir.Damarları kuvvetlendirir. Güçlü ve erkeksi bir enerjiye sahip olan akik, cinsel organlar ve cinsel güç için faydalıdır.

Hamilelikte hem anne hem bebeğin sağlığı için faydalıdır ve bu süreç içerisinde kullanılması özellikle önerilir. kemik ve diş yapısının korunmasında faydalıdır.
Mavi renkli olan diğer taşlar gibi, mavi tonlarında olan akiklerde akiğin diğer türlerinden farklı olarak boğaz çakrasında etkilidir ve boğaz ile ilgili sorunlarda kullanılabilir.

Canlılık veren enerjisiyle kendinizi,kendinizi sıkıntılı ve kötü hissettiğiniz anlarda olayların iyi yönünü de görmenizi sağlar.İnsanların olumsuzluklarından kolayca etkileniyorsanız akik size iyi gelecektir.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız: